Regulamin

ZASADY I PRZEPISY DOTYCZĄCE POBYTU W ALPAKI U DZIADKA

 1. Udział w zajęciach edukacyjnych, alpakoterapii i wizytach na farmie jest odpłatny zgodnie z wcześniej ustalonym cennikiem.
 2. Każda wizyta musi być wcześniej zarezerwowana telefonicznie lub przez stronę internetową.
 3. Ze względów bezpieczeństwa i higieny konieczne jest przebywanie w zakrytym obuwiu.
 4. Karmienie zwierząt jest zabronione. Zwierzęta mogą zostać zabite, jeśli zjedzą pokarm inny niż ich zwykła dieta.
 5. Na terenie wybiegu zabrania się:
  • pisków, krzyków, biegania i wszelkich innych zachowań, które mogą przeszkadzać alpakom.
  • Na teranie pokoju dla zwierząt: przynoszenia przedmiotów, które mogą przestraszyć zwierzęta (np. drony, trąbki stadionowe),
  • Jeździć na rowerach, deskorolkach, rolkach, hulajnogach itp.
  • Nie puszczać głośnej muzyki
  • Niszczenia roślinności i zaśmiecania terenu. Za wszelkie wyrządzone szkody odpowiada osoba odpowiedzialna za szkodę
 6. Na terenie Zagrody Alpaki obowiązuje bezwzględny zakaz:
  • przebywania na teren ośrodka osób będących pod wpływem narkotyków lub alkoholu
  • palenia tytoniu, e-papierosów lub innych substancji
  • Zakłócanie porządku
 7.  Dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą przebywać w budce bez opieki osoby dorosłej. Za ich bezpieczeństwo odpowiada ich opiekun.
 8. Alpaki mogą przebywać z grupami zorganizowanymi, których członkami są osoby niepełnoletnie. Alpaki w Zagrodzie Alpak są pod czujnym okiem co najmniej dwóch dorosłych opiekunów. Opieka nad dziećmi podczas wycieczek jest wymogiem prawnym.
 9. W czasie zajęć teren hodowli jest zamknięty ze względów bezpieczeństwa i zdrowotnych.
 10. Uczestnicy, którzy nie będą przestrzegać zasad programu edukacyjnego dotyczącego alpak, otrzymają nakaz opuszczania terenu hodowli. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, uciążliwy gość może zostać poproszony o opuszczenie terenu hodowli bez zwrotu pieniędzy. W przypadku opuszczenia terenu nie można zwracać opłat za zajęcia.
 11. Właściciel wybiegu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 12. Każdy odwiedzający wyraża zgodę na umieszczenie zdjęcia lub wytworów swojej pracy na stronie internetowej Alpaki u dziadka.
 13. Dane nie będą w żaden sposób przetwarzane.
 14. Nie będzie dokonywane żadne zautomatyzowane przetwarzanie danych, w tym profilowanie.